HİZMET FELSEFEMİZ

HİZMET FELSEFEMİZ

Nilüfer Anaokulu'nda öğrencilerimize;  

Düşünen, sorgulayan, araştıran ve üreten yapısı ile içinde yaşadığı topluma olumlu katkı sağlamayı;

Bilimsel düşünce mantığını benimsemesi ile sorunları çözmeyi;

Ahlaki değerlerimizi özümseyen sağlam duruşu ile evrensel insani değerlere açık olmayı;

İnsan haklarına saygılı ve demokratik düşünmeyi;

Kendisine saygılı olduğu kadar, topluma karşı taşıdığı sorumlulukların farkında olmayı;

Doğaya saygılı bir çevre bilinci ile hareket etmeyi;

Türk dilini güzel okuyup yazarken, yabancı dili kullanmayı;

Zamanı etkili kullanarak, kendini sürekli geliştirmeyi amaçlayacak şekilde eğitim verilmektedir.