İnovasyon (yenileşimci) Kulübü

İnovasyon (yenileşimci) Kulübü

  

İnovasyonun sözlük anlamı, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Merak ve keşfetme. Bilim; insanın merakla gerçeği aramasıdır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek ya da daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir.

Neden Okul Öncesinde İnovasyon?

  

“Şans kapıyı çalmıyorsa, belki de bir kapı yoktur. Bir kapı inşa edin.”

Albert Einstein

Her çocuk yaratıcıdır. Kendini, etrafındakileri, kullandığı nesneleri, oynadığı oyuncakları, oyun oynama şekillerini, ilişkilerini yeniler, değiştirir, yeniden kurar ve değer yaratacak hale getirir. Yenileşimci (İnovatif) düşüncenin en canlı olduğu yaşlar okul öncesi dönemdir. 

  

Okul öncesi eğitiminde “İnovasyon saatleri” çocukların farklı bakış açıları edinmelerini sağlamak, yaratıcılıklarını ve yenileşimci (inovatif) düşüncelerini aktarabilecekleri, somutlaştırabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir ortam ve zaman dilimi yaratmak için tasarlanmıştır. 

  

Öğrenme ve öğretme süreçlerinde yenilikçi uygulamaları ve fikirleri cesaretlendiren bir ekosistem oluşturmak amacımız. Öğrenmenin yaşamsal bir kimlik haline gelebilmesi için örgün eğitim yıllarında kendi kendine öğrenebilen nesiller yetiştirilmelidir. Bu amaçla da bilişim teknolojileri ve dijital araçları yenilikçi kullanmalıyız.

  

Sorgulama modeli ile yeni fikir ve kavramların oluşturulması ve sınıfta yayılmasıdır. Sorgulama döngüsü, öğrencilerin topladıkları bilgiler üzerine soru sormalarını ve cevap vermelerini böylece yeni düşünce ve kavramları oluşturmalarını sağlayan bir süreçtir.