MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

  

    Eğitim sisteminin her kademesinde öğrenim gören çocuklarımıza akademik bilginin yanı sıra, temel insanlık becerileri eğitimi vererek onları, sosyal ve duygusal gelişim alanında da hayata hazırlamak,

    Eğitim bilimleri alanlarındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara öncülük ederek ve olanak sağlayarak, eğitim-öğretimle ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,

    Büyük düşünebilen ve bunu hayata geçirme çabasında olan, insanların mutluluğunu hedeflemiş, milli ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren, bilgiyi etkili ve verimli kullanabilecek, dünya çapında insanlar yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır. 

VİZYONUMUZ

  

     Vizyonumuz; üstün nitelikli bir ekip, çağdaş alt yapı ve öncü uygulamaları ile sürekli öğrenen, üreten ve ürettiğini paylaşan bir kurum olarak ülkemize model okullar oluşturmak ve dünyada referans gösterilen uzman eğitim kurumlarından biri olmaktır.